เครื่องปั่นฮีมาโตคริต / เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.411/2558รุ่น KHT-410E

GEMMY

(Haematocrit Centrifuge)

เครื่องปั่นฮีมาโตคริต
- เครื่องปั่นเลือดหาค่าเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดง  
- ความเร็วสูงสุด  12,000 ± 10% รอบต่อนาที  
- สามารถตั้งเวลาได้ (Timer)

 

 

 รุ่น KHT-430B

GEMMY

(Haematocrit Centrifuge)

เครื่องปั่นฮีมาโตคริต
- เครื่องปั่นเลือดหาค่าเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดง
- ความเร็วสูงสุด  12,000 ± 10% รอบต่อนาที  
- สามารถตั้งเวลาได้ (Timer)

 

 รุ่น PLC 03รุ่น PLC-05

GEMMY รุ่น PLC-03

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดตั้งโต๊ะ ,

Table Top Centrifuge

- รอบการหมุนได้ 4000-4500 รอบต่อนาที
- สามารถตั้งเวลาได้ (Timer)
- ขนาดหลอด
5 ml. = 12 x 75 mm
10 ml. = 16 x 100 mm length
15 ml. = 17 x 117 mm (or120mm)

 

GEMMY รุ่น PLC-05

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดตั้งโต๊ะ ,

Table Top Centrifuge

- รอบการหมุนได้ 4000-4500 รอบต่อนาที
- สามารถตั้งเวลาได้ (Timer)
- ขนาดหลอด 
5 ml. = 12 x 75 mm
10 ml. = 16 x 100 mm length
15 ml. = 17 x 117 mm (or120mm)

 

 

 รุ่น PLC-012E

GEMMY

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน , Centrifuge

 

- รอบการหมุนได้ 0-12000 รอบต่อนาที 
- ตั้งเวลาเป็นระบบดิจิตอล 
- ขนาด Rotors (A-1215)  12 x 15 ml.

 
รุ่น PLC-024

GEMMY

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน , Centrifuge

 

- รอบการหมุนได้ 0-3600 รอบต่อนาที 
- สามารถตั้งเวลาได้ (Timer)
- ขนาด Rotors (H-2415) 24 x 15 ml

 รุ่น PLC-036

GEMMY

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน , Centrifuge

 

- สามารถปรับแรงหมุนได้ 500-15,000 รอบต่อนาที
- ตั้งเวลาเป็นระบบดิจิตอล

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 35,392