รับซ่อม / Maintenance


คำเตือน  ท่านสามารถตรวจสอบเว็บไซต์เถื่อนหรือผิดกฎหมายได้ด้วย การสังเกต เลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ตัวอย่างเช่น  ฆพ.477/2558 , ฆพ.503/2558 , ฆพ.200/2560 เป็นต้น หากไม่พบเลขการขออนุญาตดังกล่าว สันนิษฐานได้ว่าเป็นร้านที่ลักลอบจำหน่ายสินค้าที่ที่ไม่ได้คุณภาพ

 • รับบริการตรวจเช็ค ทำความสะอาด เปลี่ยนไส้กรอง

  เครื่องผลิตออกซิเจน ทุกยี่ห้อ อาทิเช่น
  • YUYOO, YUWELL
  • LONGFIAN, AIR SEP
  • KONSUNG, NEPTUNE
 • รายละเอียดการบริการ

  • ให้คำปรึกษาการใช้งานรวมถึงการดูแลรักษา และเครื่องสำรองระหว่างซ่อม
  • ตรวจเช็คปริมาณความบริสุทธิ์ของออกซิเจน ด้วยเครื่องมือตรวจวัดเฉพาะ (Oxygen Analyzer)
  • ล้างทำความสะอาดภายนอกและภายใน รวมถึงตรวจสอบระบบท่อและข้อต่อต่างๆภายใน
  • เปลี่ยนฟิวเตอร์กรองแบคทีเรียและดักจับเชื้อโรค ทั้งภายในและภายนอก
  • เปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง กระบอกน้ำให้ความชื้น สายออกซิเจน ชุดพ่นยา
 • ติดต่อแจ้งซ่อม-สอบถามบริการ

  • ออฟฟิต : 02-5813706
เครื่องผลิตออกซิเจน มือสอง ราคาถูก
Visitors: 33,174