การตรวจการนอนหลับ (Sleep test)

การตรวจการนอนหลับ (Sleep Test)

  

การที่จะแยกว่าท่านเป็นนอนกรนประเภทใด สามารถทำได้โดย การตรวจการนอนหลับ (sleep test or polysomnography)  

 จุดประสงค์ของการตรวจการนอนหลับ คือ

 

 

1. เพื่อแยกว่าผู้ป่วยเป็น กรนธรรมดา, ภาวะก้ำกึ่งระหว่าง กรนธรรมดา และกรนอันตราย หรือกรนอันตราย
2.  ถ้าผู้ป่วยเป็นกรนอันตราย การตรวจการนอนหลับจะบอกความรุนแรงของโรค (assessment of disease severity) ได้ ว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากหรือน้อยเพียงใด และช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น

ผลการตรวจการนอนหลับ บ่งชี้ว่าผู้ป่วยเป็น
- กรนธรรมดา: ถ้าดัชนีหยุดหายใจ และหายใจแผ่วเบา < 5 ครั้งต่อชั่วโมง


- ภาวะก้ำกึ่งระหว่าง กรนธรรมดา และกรนอันตราย: ถ้าดัชนีหยุดหายใจ และหายใจแผ่วเบา < 5 ครั้งต่อชั่วโมง แต่มีดัชนีของการตื่น (arousal index) สูง และมีอาการเหมือนกรนอันตราย


กรนอันตราย: ถ้าดัชนีหยุดหายใจ และหายใจแผ่วเบา ≥ 5 ครั้งต่อชั่วโมง โดยมีความรุนแรงอยู่ในระดับ

 

 

ดัชนีหยุดหายใจ และหายใจแผ่วเบา ต่อชั่วโมง (AHI)

ระดับออกซิเจนในเลือดที่ต่ำที่สุดขณะนอนหลับ

น้อย (mild)

5 -14

86 – 90

ปานกลาง (moderate)

15 – 29

70 – 85

รุนแรง (severe)

≥ 30

≤ 69

 ตรวจการนอน มีกี่แบบ? ค่าใช้จ่ายสูงมั้ย? ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (Expert guidance)   @ไลน์คลิก 

อ้างอิงที่มา : อ้างอิงที่มา : https://www.pobpad.com/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99

https://www.sleepcenterchula.org/index.php/th/healthinfo-menu/63-obstructive-sleep-apnea-osa

http://www.rcot.org/2016/People/Detail/30

Visitors: 27,172