รับซ่อม/ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์

รับบริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดเช่น

เครื่องผลิตออกซิเจน , เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ , เครื่อง CPAP , เครื่อง BiPAP , เตียงผู้ป่วย , เครื่องปั่นเลือด , เครื่องวัดสัญญาณชีพ เป็นต้น

 

มีบริการอะไหล่แท้จากเมืองนอก

มีบริการส่งช่างไปซ่อมที่บ้านท่าน

สอบถามและติดต่อที่ 02 581 3706 หรือ 

 

Visitors: 27,173