ร่วมงานกับเรา

  ร่วมงานกับเรา

 ติดต่อโดยตรงที่ โทร/ไลน์  089 129 3675

                                                                          ผู้แทนขาย (ฟรีแลนซ์)

                                                                          คุณสมบัติ               

                                                                          1. มีความเข้าใจการใช้งานสินค้า CPAP และ BiPAP หรือเครื่องมือแพทย์

                                                                          2. มีทักษะการขายดี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

                                                                          3. หากเคยขายสินค้าดังกล่าวมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                                                                          4. มีค่าตอบแทนสูง เมื่อขายสินค้าได้

 

                                                                          ตัวแทนจำหน่าย (Distributor)

                                                                          เอกสารที่ใช้           

                                                                          1. หนังสือรับรองบริษัท / ห้าง / ร้านค้า

                                                                          2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการลงนาม

 

Visitors: 25,294