เครื่องช่วยหายใจ High Flow

เครื่องช่วยหายใจ High Flow

 

High-flow Nasal Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19 (HFNCO)

 


 

  

 

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)

 


 

 

อ่านเพิ่มเติม คลิก 

  


 

เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด แบบมือถือ 


 

Visitors: 27,172