Pro CPAP

รหัสสินค้า : Pro CPAP

  • เครื่อง Manual CPAP (แรงดันคงที่) ปรับแรงดันได้ 4 - 20 cmH2O
  • มี Made C-Check โดยเครื่องจะปรับค่าแรงดันโดยอัตโนมิติทุก 30 ชั่วโมงของการใช้งาน ปรับได้ไม่เกิน + - 3 cmH2O ของค่าแรงดันแรกที่ตั้งไว้
  • ปรับลดแรงต้านขณะหายใจออกแบบ C-Flex และ C-Flex+ ได้ 3 ระดับ
  • บันทึกชั่วโมงการใช้งาน ค่า AHI และการรั่วของหน้ากากได้
  • สามารถแยกภาวะการหยุดหายใจได้ว่าเป็นอุดกั้นทางเดินหายใจหรือแบบสมองไม่สั่งการหายใจ
  • น้ำหนักเครื่อง 1.3 กิโลกรัม
  • ขนาดเครื่อง 18 cm L x 14 cm W x 10 cm H
  • สามารถชุดทำความชื้นได้
จำนวน
0.00 ฿
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด